اعجاز قرآن

اعجاز و روایات

فدک حضرت زهرا

سرزمین فدک هبه رسول خدا به دخترشان فاطمه زهرا سلام الله علیها است.